บริการของเรา

บริการเทสกำลังรับน้ำหนักบรรทุก เสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม(Dynamic Load Test)

เทส5.jpg (91 KB)

การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) นี้สามารถตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของเสาเข็มเบื้องต้นหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม การกระจายหน่วยแรงเสียดทานของเสาเข็ม กำลังน้ำหนักบรรทุกที่ปลายเข็มความสัมพันธ์ระหว่างการน้ำหนักและการทรุดตัว ค่าหน่วยแรงเค้นอัดและแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบและทราบถึงประสิทธิภาพของเสาเข็ม โดยเป็นที่ยอมรับทั่วไปและมีมาตรฐานรองรับ ได้แก่ ASTM D4945-96 นอกจากนั้น การทดสอบดังกล่าวมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

1.สามารถทำการทดสอบได้ภายในระยะสั้นๆ เสาเข็มหลายต้นสามารถทำการทดสอบได้ในวันเดียว

2.ต้องการพื้นที่รอบๆ เสาเข็มไม่มากนักในการเตรียมการทดสอบ

3.ผลการทดสอบให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเสาเข็มในเรื่องของกำลังรับน้ำหนักและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

4.เป็นการทดสอบที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการทดสอบ

1.บันทึกข้อมูลเสาเข็มเสาเข็มทดสอบ เช่นหมายเลขเสาเข็ม ชนิด ขนาด และความยาว เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประการวิเคราะห์

2.ปรับหัวเสาเข็มให้เรียบ โดยเฉพาะเสาเข็มเจาะโดยการตัดหัวเสาเข็มและครอบหัวเสาเข็มด้วย Non-shrink Cement หรือหล่อ Pile Cap เพื่อให้หัวเสาแข็งแรง สามารถรับแรงจากตุ้มน้ำหนักได้

3.กำหนดตำแหน่ง เพื่อทำการยึดติดตั้ง Strain Transducers และ Acceleromeler Sensors กับผิวด้านข้างหน้าของเสาเข็มทดสอบ 2 ด้านตรงข้ามกัน โดยการใช้สว่านเจาะคอนกรีตที่ระยะประมาณ 1.00-1.50 เท่า ของหน้าตัดเสาเข็ม วัดจากระดับหัวเสาเข็มทดสอบ

4.ติดตั้งตุ้มน้ำหนักสำหรับทดสอบ

5.ปรับ Calibrate ตัววัดสัญญาณเครื่องมือทดสอบใหอยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม

6.ทำการตอกทดสอบโดยกระแทกตุ้มเหล็ก ลงบนหัว เสาเข็มที่รองบังกระแทกด้วยหมวกครอบหัวเสาเข็ม (Pile Cap) ปูรองทับด้วยไม้อัดและกระสอบหนา

7.ทดสอบประมาณ 3-4 ครั้ง หรือตามเหมาะสมโดยแต่ละครั้งที่ทดสอบจะตรวจสัญญาณที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ และวัดค่าการทรุดตัวในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบเสาเข็ม

8.นำสัญญาณที่ทำการทดสอบในสนามที่ถูกต้อง โดยมีระยะการทรุดตัวที่เหมาะสม ไปทำการวิเคราะห์ที่สำนักงานต่อไป