สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Admin STAFF

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน 
  • ปฏิบัติหน้าที่ จันทร์-ศุกร์

จำนวนรับ 1 อัตรา

Apply Now