ผลงานที่ผ่านมา

WET PROCESS เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ระบบเปียก

ใหญ่1.jpg (143 KB)

โครงการ The hue สุขุมวิท จำนวน 123 ต้น

ใหญ่3.jpg (131 KB)

คลังเก็บสินค้า บางนา 12 จำนวน 149 ต้น

ใหญ่4.jpg (117 KB)

โครงการ Esta Bliss จำนวน 388 ต้น

ใหญ่5.jpg (128 KB)

โครงการ metro luxe rama4 จำนวน 368 ต้น

ใหญ่6.jpg (123 KB)

ธรรมศาสตร์รังสิต จำนวน 210 ต้น

ใหญ๋10.jpg (176 KB)

กรมทางหลวงพิเศษ 33 ด่านผ่านคลองลึก อรัญประเทศ จำนวน 215 ต้น

ใหญ่13.jpg (139 KB)

อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ สำนักงาน ปรมณูเพื่อสันติ จำนวน 189 ต้น

ใหญ่15.jpg (159 KB)

VTARA SUKUMVIT 36 จำนวน 113 ต้น

ใหญ่19.jpg (177 KB)

โครงการ สี่พระยา จำนวน 56 ต้น

ใหญ่20.jpg (130 KB)

โครงการ CRAFT จำนวน 73 ต้น